Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

2018-09-05
მშენებლობა
zura zurebiani
თბილისი

მობილური: (+995) 599 13 08 71

ელ-ფოსტა:

ანაზღაურების პირობები : 1ლარი
სამუშაოს მდებარეობა : საქართველო
  • განათლება : პროფესიული განათლება
  • გამოცდილება : > 10 წელი

მშენებლობა

GEO1230495
შევასრულებთ სხვადასხვა სახის სამშენებლო სამუშაოებს (ბლოკის წყობა, რკინა-ბეტონისა და აპალოვკის სამუშაოები, სახურავის დახურვა, ღობეების მშენებლობა და სხვ.)