Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

2019-01-19
ჩომახიძე აივენგო

სხვა: ვეძებ სამსახურს

მობილური: (+995) 599 23 24 81

ანაზღაურების პირობები : 400ლარი

ვეძებ სამსახურს

GEO1242989
ვარ 24 წლის ვეძებ სამსახურს ქუთაიში მაქვს გამოცდილება მარკეტინგსა და რესტორნებში ვიმუშავებ სხვადასხვა შემოთავაზებზეც დაინტერესებულმა პირებმა ტელ 599232481 599 23 24 81