Top

რეკლამა

მოდით და იხილეთ ჩვენს საიტზე, უკვე ათასობით განცხადებები დაელოდება თქვენ ... და რატომ არ თქვენი ადვილია და 100% უფასოდ! თქვენ გაქვთ ბევრი პროდუქტი ან განცხადებები, შექმნათ თქვენი ონლაინ მაღაზია (ელექტრონული კომერციის მაღაზია) და ჯგუფური განცხადების თქვენს მაღაზია! Webmaster, დაამატეთ თქვენი საიტი ჩვენს დირექტორია.

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

2018-05-20

ვაკანსიის აღწერა

samuSao ofisSi

GEO351947
batumi
  • სქესი : ქალი
  • კონტრაქტი : გრძელვადიანი კონტრაქტი, თავისუფალი გრაფიკი
  • სასურველი სამუშაო საათები : სრული განაკვეთი, ნახევარი განაკვეთი, დილა, საღამო

ვაკანსიის მდებარეობა

ვაკანსიის დეტალები

gTvazobT samuSaos ofisSi qalaqis centrSi.SesaZlebeli- SeTavseba. samuSao profili-menejmenti da sazogadoebasTan informaciuli urTierTobebi.sasurvelia kompiuteris codna.moTxovnebi-u/ganaTleba, asaki 20-50wl,.Cawera gasaubrebazetel:593-160-789, SerCeva testis safuZvelze da piradi gasaubrebiT.raodenoba SezRudulia, vinaidan ixsneba Tbilisis filiali. irma.

კონტაქტი

მობილური: 593-160-789

ელ-ფოსტა: